Kunnallisvalitus

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan, sen jaoston tai näiden alaisten viranomaisten päätöksiin tyytymätön voi kirjallisesti esittää oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen päätöksestä lähetetään toimielimelle joka on päättänyt asiasta, tai jonka jaosto tai viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kaupungin valtuuston päätöksiin saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen saa tehdä henkilö johon päätös kohdistuu, tai jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua päätös koskee (asianosainen) sekä kuntalaiset.

Oikaisuvaatimus

on esitettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

 

Kunnallisvalitus

Muutosta valtuuston päätökseen, sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan ilmoittamaan päätökseen oikaisuvaatimuksen johdosta, haetaan kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa esittää jos
1) päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä
2) viranomainen, joka on tehnyt päätöksen, on ylittänyt toimivaltansa, tai
3) päätös muuten on lainvastainen.

Kunnallisvalituksen tulee esittää 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.