Månadsbrev

Nykarleby den 9 maj 2018

Informationsbrev till föräldrarna

Läsåret håller på att avslutas och under de återstående veckorna har vi följande program:

Åk 9 åker på klasssresa 9 maj till Helsingfors
Stafettkarneval för pojk- och flicklaget 18-19 maj
Temadagarna för åk 9 ”Projekt 9” 28-30 maj
Rökfria 7:or åker till Power Park 29 maj.

”Projekt 9”

”Projekt 9” är niornas slutarbete som de planerar och genomför under tre dagar, månd.-onsd. 28-30.5. Projektet kan utföras hemma eller i skolan enligt elevernas projektplaner. På torsdag (31.5) kl.11.00, övar niorna inför avslutningen i Stjärnhallen. Efter lunchen planerar de sin redovisning av projektet i skolan. På fredag (1.6) redovisas projektet för hela skolan.

Power Park

Tisdagen den 29 maj åker alla rökfria elever i åk 7 till Power Park med start kl. 10.30. Eleverna kommer i normal ordning till skolan där de har lekt 1 enligt schema, lunch kl. 10:00. Dagen sponsoreras av Hem och skola och föräldrarna. Armbandet kostar 29 € som föräldrarna betalar. (Enligt tidigare överenskommelse med föräldrarna. Skolan sponsorerar avgiften om det finns föräldrar som inte har möjlighet att betala. Meddela mig på förhand.) Hem och skola ger bidrag till bussarna. Pengarna samlas in via klassföreståndaren senast fredagen den 25.5-18. Avfärd från Power Park kl. 16.15. Eleverna är tillbaka på torget kl. 16.45 där vi hoppas ni kan hämta dem. De elever som rökt under året har en ”normal” skoldag.

Fredagen den 1 juni inleder vi skoldagen med skolgudstjänst kl 8:30 och därefter har vi rundvandring och ser på niornas redovisningar av sina projekt.

Lördagen den 2 juni har vi avslutning och dimission kl 13.00 i Stjärnhallen, Lilla björn. Alla föräldrar är välkomna men föräldrarna till åk 9 inbjuds särskilt. Carleborgsskolan gratulerar alla nior, det är 90 elever som får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Vi hoppas att de är bra rustade för framtiden med både kunskaper och färdigheter.

Skolskjutsar trafikerar på lördagen enligt schema som sätts upp på skolans anslagstavla. Beräknad avfärd kl. 14.45.

Ett varmt tack för gott samarbete under året.

Sommarhälsningar från Carleborgsskolan

Ulla-Brita Wikström, rektor