Månadsbrev

Nians föräldramöte

Välkomna till föräldramöte och utbildningsmässa i Carleborgsskolan tisdagen den 23 januari kl. 19.00.

Från kl. 19.00-19.30 ges information, om utbildningar efter nian och hur eleverna ansöker via Gea, av studiehandledare Birgitta Brännbacka. Informationen ges i Carleborgsskolans gymnastiksal. Därefter är det fritt fram att bekanta sig med utbildningsmässan i samma sal där mottagande skolor presenterar sig.

Mässan ordnas för att ni tillsammans med era ungdomar skall få information om utbildningar efter nian och möjligheter till diskussion om Era ungdomars framtid.

Eleverna i åk. 9 är välkomna att delta.

Program:

- Info om Gemensam ansökan (GEA)

Utbildningsmässa, följande skolor har anmält sitt deltagande.

- Evangeliska Folkhögskolan i Vasa

- Jakobstads gymnasium

- Kredu i Nykarleby

- Norrvalla folkhögskola

- Optima

- Topeliusgymnasiet

- Vörå samgymnasium

- Yrkesakademin i Österbotten

-Kaffeservering

Välkommen !

Nykarleby den 12 januari 2018

Ulla-Brita Wikström, rektor