Ordningsregler

clogoliggliten288mindre

 

Ordningsregler vid Carleborgsskolan

 

Regler

 1. Respektera andra människor och bemöt dem som du själv vill bli bemött.
 2. Följ uppmaningar och anvisningar som ges av lärare eller annan personal i skolan.
 3. Använd ett vårdat språk.
 4. Kom i tid till lektionerna.
 5. Ta med det material du behöver till lektionerna.
 6. Ta ansvar för de uppgifter du får och genomför dem efter bästa förmåga.
 7. Ge arbetsro.
 8. Följ säkerhetsföreskrifterna.
 9. Bete dig hövligt i matsalen och ge matro åt dig själv och andra.
 10. Parkera cykel eller moped på de parkeringsplatser du blivit hänvisad till.

 

Det är förbjudet

 • att avlägsna sig från skolområdet under skoltid utan lov
 • att köra moped eller annat fordon på skolområdet
 • att använda mobiltelefon eller andra elektroniska apparater under lektioner eller andra samlingar
 • att uppträda hotfullt eller att kasta t.ex. snöbollar som kan skada andra

 

Observera att det är lagbrott

 • att mobba någon
 • att ta med eller använda tobak, snus, alkohol eller andra droger i skolan
 • att ta med eller använda vapen i skolan
 • att förstöra skolans eller någon annans egendom
 • att utföra rasistiska handlingar eller använda rasistiska symboler

 

Reglerna gäller i skolan, under färden till och från skolan, samt när du deltar i verksamhet som är förlagd utanför skolans område (t.ex. klassresor, studiebesök, friluftsdagar).