Elevvård

AGW ElevvardNyk 3674 Large

Elevvårdsteamet i Nykarleby

Om du har frågor kring ditt barns uteveckling och skolgång eller om du känner oro för ditt barns hälsa och mående är du välkommen att ta kontakt med oss.

 

Skolpsykolog Sofia Hedman
  050-462 4382
sofia.hedman@nykarleby.fi

Skolkurator Ghita Wikblom (vikarie för Johanna Haglund)
  044-7219081
ghita.wikblom@nykarleby.fi

Skolkurator Carina Ventin (vikarie för Sara Höglund)
  050-342 3384
 carina.ventin@nykarleby.fi

Skolhälsovårdare Ida Sandin
  050-4397493
 ida.sandin@jakobstad.fi

Skolhälsovårdare Ann-Loiuse Sundstén
  050-502 1999
 ann-louise.sundsten@jakobstad.fi

Skolhälsovårdare Emma Kengo
  050-4436977
emma.kengo@jakobstad.fi

Specialbarnträdgårdslärare Ann Edfelt-Lax
  044-7219088
 ann.edfelt-lax@nykarleby.fi

Specialbarnträdgårdslärare Sanna-Kajsa Sommarlöv
  050-5876532
 sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi