Skolhälsovården

Skolhälsovården fungerar som en fortsättning på barnrådgivningens verksamhet och hör under Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. I Nykarleby finns tre skolhälsovårdare som har hand om den lagstadgade skolhälsovården i kommunens skolor. Varje skola har sin egen skolhälsovårdare som besöker skolan regelbundet.

Vad gör skolhälsovårdaren?

 • Följer upp barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller på skolan
 • Strävar till en tidig upptäckt av barn i behov av stöd för sin utveckling
 • Ger råd åt föräldrar i hälso- och sjukvårdsfrågor
 • Samarbetar med skolans personal och annan elevvårdspersonal kring frågor som berör barnens hälsa och välmående
 • Strävar till att befästa sunda levnadsvanor hos eleven genom individuell rådgivning och undervisning i klass
 • Deltar i skolornas förebyggande elevvårdsarbete

 

De lagstadgade hälsoundersökningarna görs enligt följande:

 • åk 1: syn, hörsel, längd, vikt, frågeformulär + läkarundersökning
 • åk 2: syn, hörsel, längd och vikt
 • åk 3: syn, längd och vikt
 • åk 4: syn
 • åk 5: syn, längd, vikt, hörsel, blodtryck, frågeformulär + läkarundersökning
 • åk 6: syn, längd och vikt
 • åk 7: längd, vikt, hållning och färgsyn
 • åk 8: syn, hörsel, längd, vikt, hållning, blodtryck, frågeformulär + läkarundersökning
 • åk 9: längd, vikt och genomgång av vaccinationer

Vid behov kontrolleras även annat som t.ex. Hb och blodsocker. På de elever som har glasögon kontrolleras synen varje år. En skolläkare sköter 8h/vecka de lagstadgade skolläkarundersökningarna på åk 1, 5 och 8.

AGW ElevvardNyk 3773

 Skolhälsovårdare Ghita Wikblom

 • På plats måndag-torsdag
 • Öppen mottagning kl.8-8.30
 • Tar emot elever från Normens skola (åk 5-6), Carleborgsskolan och Topeliusgymnasiet

  050-4436977
ghita.wikblom@jakobstad.fi

A L Sundsten Medium

Skolhälsovårdare Ann-Louise Sundstén

 • På plats onsdag-fredag
 • Tar emot elever från Skogsparkens skola, Normes skola (åk 3-4), Munsala skola, Hirvlax skola, Kovjoki-Markby skola och Yrkesträningsskolan Optima

  050-5021999
ann-louise.sundsten@jakobstad.fi

Ida Sandin Medium

Skolhälsovårdare Ida Sandin

 • På plats måndag-tisdag
 • Tar emot elever från Jeppo-Pensala skola, Socklot skola och Metsäkulman koulu

  050-4397493
ida.sandin@jakobstad.fi

 

 

 

 

 

 

 

Skolläkare Anne-Marie Rudnäs
  7862701 (tidsbeställningen på Nykarleby HVC)
  anne-marie.rudnas@jakobstad.fi

Skolläkare Viktoria Ovnanyan
 7862701 (tidsbeställningen på Nykarleby HVC)