Jeppo- Pensala skola

Presentation av skolan

Adress: Jungarvägen 27b, 66850 Jeppo
telefoner:
Nykarleby stad växel: 7856111
Lär rum: 7856447, 0504697270
Rektor Susanne Sandin: 050-4428875
förskola: 7856449, 050-4697275
köket: 7856448

Jeppo-Pensala skola är en svenskspråkig grundskolaskola med förskola och årskurserna 1-6. skolan har 5 klasslärare, en timlärare med klassläraruppgifter, en förskollärare och en speciallärare 12 timmar per vecka. Skolan detta läsår 86 elever från och med hösten 2010 hör före detta  Pensala skolas elevupptagningsområde också till Jeppo-Pensala skola. Förskolan har i år nyrenoverade utrymmen i före detta biblioteket.

Skolan ligger intill älven i Jeppo, en del av staden Nykarleby. Skolan samlar elever från hela den gamla kommunen, varför mera hälften av eleverna skjutsas till skolan. Av skolans elever kommer ca ett 15-tal från tvåspråkiga hem.

Vår målsättning är en skola där alla trivs. I strävan att få en trygg skola är det mobbningsförebyggande arbetet ett av våra viktigaste redskap. Våra förebyggande åtgärder är bl.a Trivselspridare, EQ-övningar, Kompismassage, Trivselråd mm.

Musiken har en framträdande plats i skolan. Jeppo Ungdomsorkester startar vart tredje år en nybörjargrupp där en stor del av skolans elever spelar med.

 

Lektionstider:
1 8:00 - 8:45
2 9:00 - 9:45
3 10:00 - 10:45
4 11:15 - 12:00
5 12:15 - 13:00
6 13:15 - 14:00

Skolskjutsar läsåret 16-17

Morgontrafik

  • norr om skolan östra och västra sidan: Johnny Björklunds  taxi,  0500-860585, meddela ifall eleven är sjuk så han inte hämtar i onödan! Ungefärliga tider: Ekholm Kajsa 7:25, Lassila Broväg 7:30, Lillström Viktor 7:40, Lindborg Jakob 7:45.
  • söderifrån östra sidan: Haldins linjetrafik
  • söderifrån västra sidan Härmän liikenne linjetrafik
  • Pensala: Ingves/Svanbäck/Björklund till Uf, Haldin till Jeppo

 

Eftermiddag

  • Jeppo:Ingves/Svanbäcks alla dagar och turer
    Pensala:  Ingves/Svanbäcks förutom måndag kl 13, to kl 12 o 14, de sköter Johnny Björklund om.

 

Ring och fråga om ni undrar över något!