Föräldraföreningen

Hej och välkommen till Föräldraföreningen vid Jeppo skola r.f.

Föräldraföreningen arbetar för ett gott samarbete mellan hemmen och skolan. Vi erbjuder eleverna trevliga och lärorika upplevelser genom bidrag till olika aktiviteter. Vi samarbetar med skolans Trivselråd och utvecklar på så sätt elevernas känsla för demokrati och medbestämmande.

Styrelsen 2017-2018

Lena Norrback ordf.

Styrelsemedlemmar:

Marianne Höglund (sekr)
Tina Lassander ( kassör)
Anna Jungarå
Maria Lindborg (vice ordf)
Annika Hautala
KIjell Eklund
Nina Ek
Annika Back

Susanne Sandin (lärarrepresentant)
Ami Stenfors-Kronqvist (lärarrepresentant)
Siv-Britt Furu (personalrepresentant

Föräldraföreningen hör till Förbundet Hem och Skola. Här är länk till Föräldraföreningens hemsida