Trivselregler

Trivselregler vid Munsala skola

Mål med trivselreglerna:

Vi vill att alla:

 • får känna sig trygga.
 • får ha arbetsro.
 • får ha sina saker ifred.
 • får gå i en trivsam skola med ordning och reda.
 • bemöts med respekt.
 • har en positiv inställning.

 

Trivselreglerna gäller:

 • under hela skoldagen och under skolvägen.
 • under all skolans verksamhet.

 

Trivselregler:

 • Vi utför våra uppgifter noggrant och tar ansvar för dem.
 • Vi uppför oss artigt med ett vårdat språk.
 • Vi håller tider och har med oss det vi behöver för dagen.
 • Vi är ute på rasterna.
 • Om något händer under skolresan eller under skoldagen meddelar vi läraren om detta.
 • Vi vistas inom skolans område.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Om något går sönder på skolan på grund av ovarsamhet ersätter vi det.
 • Vi håller snyggt omkring oss: var sak på sin plats!
 • Vi ger varandra matro, har ett gott bordsskick och tackar för maten.

 

Alla får vara med!