Hem och skola

SAMARBETE SKOLA - HEM

Vi strävar till öppenhet i vårt samarbete med hemmen. För att ett gott resultat skall nås i skolarbetet behövs stöd från hemmen.
Information om skolan sänds till hemmen i form av:
*informationsblad om skolåret
*klassläraren sänder veckobrev
*uppgifter om specialarrangemang

Skolan ordnar terminsvis åtminstone ett föräldramöte per årskurs. Klasslärarna kan också kalla föräldrarna till enskilda samtal. Föräldrarna är dessutom välkomna till skolan alla skoldagar.

Normens och Skogsparkens Hem och Skola förening stöder aktivt elevernas och lärarnas trivsel och arbete.

För att ett tillitsfullt förhållande skall kunna upprätthållas mellan hemmet och skolan har också läraren tystnadsplikt rörande det som han/hon fått veta om eleven och om dennes hemförhållanden, ifall saken på grund av sin natur ska hållas hemlig

Det råder närvaroplikt i skolan. Om en elev är frånvarande t.ex. på grund av sjukdom skall föräldrarna anmäla om detta till skolan.


Styrelsens sammansättning 2017-18:

Camilla Juthbacka    ordförande
Annika Joupers-Ekblom suppleant
Eva Brunell     huvudklassombud
Isabel Finne    Facebook-ansvarig
Tony Eklund suppleant
Åsa Lönnqvist
Jonas Björkqvist
Nina Tiittanen
Ann-Charlotte Cederlöf
Åsa Kullas lärarrepresentant