Lektionstider

Under förmiddagarna arbetar vi 2 x 70 min och under eftermiddagarna 3 x 45 min.

Måndagar - torsdagar:

8.30 - 9.40

10.00 - 11.25, åk 3-6 äter kl. 10.35-10.50 i Cbs

11.45 - 12.30

12.50 - 13.35

13.40 - 14.25

Tisdagar slutar alla i skolan kl. 12.30

 

Fredagar:

8.30-10.00

10.20-11.25, åk 3-6 äter kl. 10.35-10.50 i Cbs

11.45-12.30

12.50 - 13.35

13.40 - 14.25