Skogsparkens skola

Skogsparken skola
Västanlid 1 66900 Nykarleby
Tel: 06-7856463
Förskolan: 7856465

Rektor: Teresia Tötterman-Engström
Tel.: 050-4433575
lärarrum 7856463

Skogsparkens skola 2016-17

I Skogsparkens skola finns förskolan och årskurs 1 och 2. Förskolebarnen är indelade i tre grupper. Eleverna i skolan är indelade i årskurs 1 samt parallellklasserna 2A , 2B och 2C. I år har Skogsparkens skola totalt 116 elever. Inom specialundervisningen arbetar vi med flexibla gruppindelningar (raketen) och klinikundervisning. Raketen erbjuder stöd av olika slag samt möjliggör flexibla gruppindelningar i ämnena modersmål och matematik.

Skogsparkens skola och Metsäkulman koulu finns i samma fastighet. Under läsåret fortsätter skolorna att samarbeta under varierande former. Skogsparkens och Normens skola har en gemensam värdegrund och samarbetar på olika sätt. Målet är en gemensam skolkultur med en gemensam lärostig som gynnar både elever och lärare. Värdegrunden betonar trygghet, respekt och kunskap.

Förskollärare: Lotta Ahlström, Carina Holm, Marianne Jungell

Specialbarnträdgårdslärare: Ann Edfelt-Lax

Klasslärare: Årskurs 1 Åsa Forsbacka och Harriet Nybäck; 2A Maria Hertén, 2B Karin Nilsström, 2C Anna-Leena Eklund

Speciallärare: Mikaela Smeds, Annika Nystedt och Kati Nyman

Skolgångsbiträden: Benita Finne, Tina Marjamäki

Köks- och städpersonal: Anette Renvall-Kontiainen

Fastighetsskötare: Carl-Henrik Rudnäs, Mikael Åbro

Skolhälsovårdare (åk1-2): Ann-Louise Sundsten. Skolhälsovårdaren besöker skolan på fredagar och har telefontid alla vardagar kl. 8-9.

Skolpsykolog: Sofia Hedman

Skolkurator: Carina Ventin

Alla lärare har e-postadressen: fornamn.efternamn@nykarleby.fi