Kontakt mellan hemmet och skolan

Lärarna informerar om verksamheten i skolan genom ett veckobrev eller en veckoplanering. På detta sätt vill vi berätta om vad som händer i skolan och ifall något avviker från det dagliga schemat. Vi tar kontakt per telefon med hemmet ifall vi vill diskutera något som gäller en enskild elev.

Vi önskar att...

 • ni tar del av skolans ordnings- och trivselregler samt skolans värdegrund
 • eleverna kommer i tid till skolan på morgnarna, övervakning på skolgården från klockan 8.15
 • de som skjutsar eller hämtar sitt barn stannar vid Residensgatans trafikficka eller längs Västanlid. Detta för elevernas säkerhet på gården!
 • ni uppmuntrar och stöder barnet i barnets skolgång
 • ni bidrar till en positiv inställning till skolan och skolarbetet
 • ni meddelar ifall ert barn är sjukt eller borta från skolan
 • ni anhåller skriftligt om lov från skolan vid t.ex. familjeresa

Skogsparkens skola har gemensam Hem & Skola förening med Normens skola.

Styrelsen för Normens och Skogsparkens hem och skolaförening 2017-18

Camilla Juthbacka, ordförande
Annika Joupers-Ekblom, suppleant
Eva Brunell, huvudklassombud
Isabel Finne, Facebookansvarig
Tony Eklund, suppleant
Åsa Skåtar-Lönnqvist, ny
Jonas Björkqvist, ny
Nina Tiittanen, ny
Ann-Charlotte Cederlöf, ny
Åsa Kullas, lärarrepresentant
Klassföräldrar läsåret 2017-18
 • Fsk Carina: Sandra Svedlund och Elisabeth Ekstrand
 • Fsk Lotta: Madelene och Martin Wentjärvi
 • Fsk Mari: Robert Forslund och Mikael Mattsson
 • 1: Morgan Holländer, Linda Granholm och Ericha Kavander
 • 2: Ann-Sofi Grandén och Johanna Haglund
 •  

Vi ser fram emot ett intressant och givande läsår med arbetsro och arbetsglädje samt ett gott samarbete!

Hälsningar från Skogsparkens skola!
genom Teresia Tötterman-Engström