Lektionstider

1. 8.30 - 9.15

2. 9.30 - 10.15

LUNCH ca 10.15 - 10.55

3. 10.55 - 11.40

4. 11.45 - 12.30

5. 12.55 - 13.40

 

Skolan börjar 8.30. Övervakning från 8.15.