I Nykarleby prioriterar vi undervisning av hög kvalitet
(hänv. utbildningspolitiskt program)

En undervisning av hög kvalitet kännetecknas av att eleverna på ett mångsidigt sätt kan tillägna sig kunskaper och färdigheter i en ändamålsenlig, stimulerande miljö under handledning av inspirerande och sakkunnig personal. Trots att undervisningen allt mer kännetecknas av självständigt kunskapssökande i stället för kunskapsförmedling utgör entusiasmerande lärare en omistlig del av processen.

En god inlärning befrämjas av att föräldrarna uppmuntrar barnen i deras skolgång och intar en positiv inställning till skolarbetet.

Vi prioriterar tre utvecklingsområden:

1. Skolspråk (Läsförståelse)
2. Nybörjarundervisning i finska (Koskelan perhe)
3. Digital kompetens (ein.fi)

 

Forskola250x210
Förskoleundervisning i Nykarleby
Anmälan till förskola och skola 2017
Formuläret för anmälan till förskola
Förskolans läroplan
Arbetsfördelning inom de tre stödformerna i förskola

Grundlaggande250x210
Läroplan åk 7-9
Bedömningsgrunder
Arbetsdagar 2016-2017
Arbetsdagar 2017-2018