I Nykarleby prioriterar vi undervisning av hög kvalitet
(hänv. utbildningspolitiskt program)

En undervisning av hög kvalitet kännetecknas av att eleverna på ett mångsidigt sätt kan tillägna sig kunskaper och färdigheter i en ändamålsenlig, stimulerande miljö under handledning av inspirerande och sakkunnig personal. Trots att undervisningen allt mer kännetecknas av självständigt kunskapssökande i stället för kunskapsförmedling utgör entusiasmerande lärare en omistlig del av processen.

En god inlärning befrämjas av att föräldrarna uppmuntrar barnen i deras skolgång och intar en positiv inställning till skolarbetet.

Vi prioriterar tre utvecklingsområden:

1. Skolspråk (Läsförståelse)
2. Nybörjarundervisning i finska (Koskelan perhe)
3. Digital kompetens (ein.fi)