Småbarnspedagogik

 

 

Småbarnspedagogiken i Nykarleby firade Finland 100 år, fredag 6.10.

Det bjöds på parad till torget och sedan sång!

 

IMG 4317

 

 

 

 

 

 

 

Vimplarna som barnen färglagt inför 100 årsfirandet finns nu att beskåda på stadshusets balkong!

  IMG 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykarleby stad erbjuder småbarnspedagogik i form av:

  • Hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten). 
  • Partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten). Partiell vårdpenning utbetalas till föräldrar som förkortat sin arbetstid utan lön. d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår inom den grundläggande undervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdledighet tas ut till slutet av barnets tredje läsår. Vårdpenningen söks hos folkpensionsanstalten.
  • Familjedagvård. Familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget hem. För familjer med 3 barn under skolåldern och för handikappade barn kan familjedagvård ordnas i barnets hem.
  • Daghem.
  • Eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever.

 

 

 

 

Här nedan hittar du vår nya Plan för småbarnspedagogik.