Webformulär

PLATSERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN I NYKARLEBY VERKSAMHETSÅRET 2017-2018

Familjedagvård
i vårdarens hem                      från ca 10 mån
Centrum
Skogsstjärnan                                                   1 - 5 åringar
Tomtebo                                                            1 - 5 åringar
Trollebo                                                             1 - 5 åringar
Rummelbacken                                                 1 - 5 åringar
Hirvlax daghem                                                 1 - 5 åringar
Jeppo daghem                                                  1 - 5 åringar
Munsala daghem                                              1 - 5 åringar
Socklot daghem                                                1 - 5 åringar
Tummeliten, Kovjoki                                        1 - 5 åringar

För- och eftermiddagsvård för förskole- och skolbarn vid Skogsparkens skola
För- och eftermiddagsvård i Hirvlax, Jeppo, Kovjoki-Markby, Munsala och Socklot.

Närmare information ger ledare för småbarnspedagogik Ann-Charlott Enlund på tel. 7856404.