Övrigt

Bästa vårdnadshavare till ett 4-årigt barn!


Institutet för hälsa och välfärd ber din familj att delta i undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH). I undersökningen samlar vi med hjälp av ett enkätformulär in information av barnets vårdnadshavare och hälsovårdaren på barnrådgivningen samt ur register. Enkätformuläret för vårdnadshavare inbegriper också tre frågor till 4-åringen.

Gör på följande sätt för att besvara enkäten elektroniskt:
o Gå in på adressen www.thl.fi/lapsi2018
o Logga in till enkätformuläret med ditt personliga deltagarnummer och lösenord, som du får i två separata
textmeddelanden.
o I menyn längst upp kan du välja på vilket språk du vill besvara enkäten.
o Om du vill kan du fylla i enkäten i flera etapper. Dina svar sparas automatiskt när du byter sida. När du
fortsätter att svara, logga in till enkäten på nytt med ditt personliga deltagarnummer och lösenord.
o Om det finns någon fråga du inte kan svara på, kan du gå vidare till nästa fråga.
o När du har besvarat alla frågor, klicka på ”Skicka”, varvid formuläret registreras krypterat direkt i THL:s
databas.