Socklot skola

Socklot skola
Socklotvägen 108
66900 Nykarleby

Tel.: 06-7856457

Rektor: Patrik Hautanen 050 5966318

 

Personal finns under schema 2017-18


Presentation av skolan

Socklot skola är en trelärarskola ute på landsbygden ca 5km norr om Nykarleby centrum. Socklot by är en dynamisk by, som är attraktiv för unga barnfamiljer, på grund av dess idealiska läge ute vid havet, mellan Jakobstad och Nykarleby.

Skolan är centrum för hela byn, eftersom barn i åldern 3-5 år finns i daghemmet Kotten och kvällsaktiviteter samlar hela byn. I Socklot finns många pälsdjursfarmer, vilket påverkar arbetet i skolan. Goda fiskevatten finns också inom nära räckhåll, så därför är fiske, båtliv, sjövett och naturligtvis bärplockning, jakt och annat som naturen ger, en väsentlig del av undervisningen i vår skola.

Socklot skola har ett elevunderlag på ca 50-70 elever i åldrarna 6-12 år uppdelat i årskurserna förskola-åk 6. På skolan arbetar fyra klasslärare, en förskollärare, en timlärare, en köksa/städerska. Personalen strävar gemensamt till att fostra barnen till goda umgängesvanor och respekt för naturen och varandra.

Skolan verkar i samarbete med vårdnadshavarna och närsamhället i positiv anda, och vill också betona den finlandssvenska identiteten. Till denna hör också ett gott språkbruk, som vi vill öva så att eleverna får en god svenska i tal och i skrift. Skolan vill också värna om de traditioner som funnits i byn och påminna eleverna om betydelsen av den egna byns utveckling.