VECKANS TOPPE

Varje vecka publiceras här en text av Zacharias Topelius. Att välja en text kring självständighetsdagen är inte så lätt eftersom Topelius skrivit så mycket om och till Finland. Men det får bli den han skrev för Helsingfors Tidningar efter att ha bevakat Florafesten på Gumtäckts äng den 13 maj 1848 där "Vårt land" sjöngs för första gången.

Finlands namn

Den döende sol hon sjunker skön
i vikarnas vackra vatten;
ett skimmer af guld sig bredt kring ön,
och lunderna hålla sin aftonbön,
och månen går upp i natten.

Kring kullar och äng, i lek och sång,
de unga skaror sig närma;
de känna ej sorg, ej svek, ej tvång,
de svärma, de ock, en gång, en gång,
som himmelens fåglar svärma.

Läs hela dikten här

 

Guldpennan lyser i rondellen

guldpenna

Klockan 07.30 den 5 december tändes skulpturen Guldpennan - "Inte en dag utan en rad" i Kuddnäsrondellen. Vanligtvis kommer den att lysa i ett silversken men under självständighetsfirandet är den blå. Andra färger är också tillgängliga vid behov. Konstnären Ann-Sofie Eriksson har inspirerats av Zacharias Topelius dikt Noli me tangere som han skrev efter sin hustrus bortgång. I verket kan man ana ett halvt hjärta. Och man kan också betrakta det som en rävsvans. Framför allt har Topelius tankar om jämställdhet har varit viktiga för konstnären. Skultpuren är tillverkad av hennes bröder Frank och Patrik Sandqvist som driver CNC design. Den är gjord i akrylglas med 200 inbyggda ledlampor. 200 för de 200 år som gått sedan Topelius föddes.
   Stadsdirektör Gösta Willman tolkar också "Inte en dag utan rad" till att omfatta annat än skrivande och opinionsbildande som var Topelius paradgrenar: "Det syftar också på strävsamma och aktiva Nykarlebybor."
   Vill du ha en egen rondellpenna så tillverkas en miniatyr i begränsad upplaga (bilden nere tv). Den kan också lysa i många olika färger. Och beställas/köpas via Herlers bokhandel i Nykarleby.

Jubileumslogo för 2018

Topelius2018 logoI samband med evenemang, tillställningar och produkter som direkt relaterar till jubileumsåret Topelius 2018 kan den här logon användas.
Läs mer och ladda ner.

Topelius skrifter stort forskningsprojekt

slsetta 

På Svenska litteratursällskapet i Helsingfors pågår ett jättejobb med att ge ut Zacharias Topelius skrifter. Projektet startade 2005 och pågår en bit in på 2020-talet. Det är snart 100 sedan sedan några samlade skrifter getts ut. Vår tids utgåva är historisk-kritisk och publiceras också digitalt, öppen för alla på topelius.fi. Eliel Kilpelä och Hanna Kurtén är två av de dryga 15 redaktörer som arbetar med det minst sagt omfattande materialet. Kurtén jobbar med "Läsning för barn" och Kilpelä håller på med brevväxlingen mellan Zachris och hans mor Sophia Topelius. Den utgåvan blir enbart digital och kommer att presenteras på ett seminarium i Nykarleby i augusti nästa år.
Läs mer här.

Var finns din plats?

IMG 7773

Workshopsdeltagare på byagården i Vexala funderar över sin plats.

Inom projektet Björken och Stjärnan ska vi spåra upp speciella platser i Nykarleby. Vi ordnar workshoppar bland föreningar, grupper, byaråd, förändringsledare runtom i kommunen. Deltagare i workshopparna väljer själva vilka platser de vill synliggöra. Då formulerar vi vad som gör platsen speciell, hur vi kan koppla den till Topelius värderingar och verk så att det blir något att föra vidare de kommande 200 åren. Läs mer här.