Fokus på barnlitteratur den 20 april

lasningettaI Zacharias Topelius barndomsland tar vi pulsen på den finlandssvenska barnlitteraturen i dag. Mycket har hänt sedan Topelius skapade den moderna nordiska barnlitteraturen. I dag lever barn i ett flöde av text, bild och film och utmaningen är att förstå och tolka multimodala uttryck. Den 20 april samlas några experter på Kredu på Himmelsbacken i Nykarleby för att reda ut begreppen. Prisade barnboksmakarna Malin Klingenberg och Joanna Vikström Eklöv redogör för samarbetet mellan ord och bild. Lena Frölander-Ulf skapar själv både text och bild och berättar om den processen och animatören, illustratören och författaren Antonia Ringbom om när bilden får själ. Maria Lassén-Seger ger forskarens perspektiv.
Mer information och var du anmäler dig här!

VECKANS TOPPE

Varje vecka publiceras här en text av Zacharias Topelius. Nu firas JL Runeberg, Topelius lärare, broder och vän. På Runebergs födelsedag den 5 februari 1878, ett knappt år efter Runebergs död, skrev Topelius för konstnärsgillet en sång om berömmelsens pris. Både Topelius och Runbeberg var ju sin tids stormän och kändisar. Så kanske handlar dikten, skriven också med glimten i ögat, lika mycket om Topelius själv?

JL Runeberg inför sitt rykte

Han drömde, äfven han, en gång
om ärans lön för bardens sång.
Det syntes honom stort och skönt
att stå för världen lagerkrönt
i glansen af ett frejdadt namn
och lyftas högt i ryktets famn
som sanningens och segerns tolk,
beundrad utaf land och folk.

Han fick det allt, när han blef man:
sin like här han icke fann.
Han var den ypperste i nord,
den käraste för fosterjord;
hans ord gick öfver land och sjö,
det sprängde berg, det smälte snö,
det tände tusen hjärtans glöd,
det trängde genom natt och död.

Läs hela dikten

Kredu skyltar med Himmelsbacken

himmelsback

Snödrivorna inspirerar till lek för Gunilla Holmberg, lärare vid Kredu, precis som för Valter, Topelius alterego i Himmelsbacken. Himmelsbacken är också Kristliga folkhögskolans adress, en adress som använts i snart hundra år. Det är också platsen som gänget på Kredu workshopat kring inom ramen för projekt Björken och Stjärnan. På den välbesökta psalm- och sångkvällen den 31 januari knöts alla trådar ihop både vad gäller sagor, Himmelsbacken, Topelius vintersånger och psalmer. Pensionerade modersmålslektorn och Topeliuskännaren Ull-Britt Gustafsson-Pensar berättade om Topelius psalmförfattarskap och publiken sjöng, uppbackade av Nykarleby manskör som också framförde några sånger av Topelius.

Stina Ekblad lyste på Topeliusfesten

26904403 2066630390227069 5721292365080868950 n

Festligt, stämningsfullt och fullsatt. Inledningen av Topeliusfirandet gjordes med besked. Topeliusfesten i Stjärnhallen lockade upp mot 600 personer. De största ovationerna fick skådespelaren Stina Ekblad som festtalade på temat "Späda stjärna på livets stråt – Topelius och mitt fattiga flickjag". Det var djup, klass och stort skådespeleri. Hon utgick från Topelius saga om lilla Skrållan och fångade den fattige österbottningen med mentala trådar ända till 1800-talets hungerår och efterkrigstiden. Och frammanade bilder där vi många kunde känna igen oss. Att aktualisera Topelius för vår tid är ett av huvudtemana för jubileumsåret och inte är han det minsta mossig. I Topeliusvägens musikframträdande tolkades han texter på nytt sätt. Johan Klingenberg läste dikter som känns aktuella. Och Nykarleby gillar att fira sin Topelius. Elever från skogsparkens skola sjöng "Sov du lilla videung" och "Lasse liten" på båda språken. Som en inledning bjöds också ett litet smakprov ur den kommande sommarpjäsen "Den eviga sommaren".

Se fler bilder från Topeliusfesten.

Mer om kommande jubileumsevenemang här.

Jubileumslogo för 2018

Topelius2018 logoI samband med evenemang, tillställningar och produkter som direkt relaterar till jubileumsåret Topelius 2018 kan den här logon användas.
Läs mer och ladda ner.

ZT:s skrifter stort projekt

slsetta 

Det är snart 100 sedan Topleius samlade skrifter gavs ut senast. Vår tids utgåva är historisk-kritisk och publiceras också digitalt, öppen för alla på topelius.fi. Eliel Kilpelä och Hanna Kurtén är två av de dryga 15 redaktörer som arbetar med det minst sagt omfattande materialet. Kilpelä arbetar med brevväxlingen mellan Zachris och hans mor Sofia Topelius. Den utgåvan blir enbart digital och kommer att presenteras på ett seminarium i Nykarleby i augusti nästa år.
Läs mer här.