Välkomna till Topelius-sajten

Nästa år firar vi att det gått 200 år sedan Zacharias Topelius föddes i Nykarleby. På den här sajten följer vi aktiviteterna inom projektet Björken och Stjärnan, jubileumsplanerna i Nykarleby men också vad som händer på annat håll. Här finns en del information om Topelius och tips om var man kan läsa mer. Hör gärna av er om ni har idéer och förslag.

Anci Holm, projektledare Björken och Stjärnan

Joinas

Johannes Lindvall, aktiv i bl a Nurk visionerar om utveckling av området vid gamla roskgräven.

Var finns din plats?

Inom projektet Björken och Stjärnan ska vi spåra upp speciella platser i Nykarleby. Vi ordnar workshoppar bland föreningar, grupper, byaråd, förändringsledare runtom i kommunen. Deltagare i workshopparna väljer själva vilka platser de vill synliggöra. Då formulerar vi vad som gör platsen speciell, hur vi kan koppla den till Topelius värderingar och verk så att det blir något att föra vidare de kommande 200 åren. Läs mer här.

TOPELIUS NU VÄRLDSARV

Zacharias Topelius skrifter ingår nu i världens kulturarv. Världsminnesprogrammet (Memory of the World) som samordnas av Unesco arbetar även med att säkra världens skriftliga kulturarv och där ingår numera Topelius arkiv. Arkivet handhas av Nationalbiblioteket och Svenska litteratursällskapet.

Veckans Toppe

Varje vecka publiceras en text av Zacharias Topelius. Fortsätter på vårtemat, ett av Topelius favoritämnen, Selmas tankar om våren ur Ljungblommor. Om naturen som väcks till liv, om förväntan, men också våndan och rastlösheten som kommer med våren.

Selmas tankar i våren
1. Hvad månne de vänta på?

De älskliga blyga blommor
I lundernas vackra vår,
Jag tänker på dem beständigt,
Jag dem icke rätt förstår.
De dofta så längtansfulla,
De tyckas i väntan stå;
Hvad månne de längta efter?
Hvad månne de vänta på?

Hela dikten finns här.

I Topelius spår. Den 13-14 maj anordnas en bussresa med Topeliusbussen på temat "Boken om vårt land". Ciceron på turen är Bosse Kronqvist. Läs mer här.

Topeliusbuss from Anci Holm on Vimeo.