Topelius skrifter i ny form

slsetta 

På Svenska litteratursällskapet i Helsingfors pågår ett jättejobb med att ge ut Zacharias Topelius skrifter. Projektet startade 2005 och pågår en bit in på 2020-talet. Det är snart 100 sedan sedan några samlade skrifter getts ut. Vår tids utgåva är historisk-kritisk och publiceras också digitalt, öppen för alla på topelius.fi. Eliel Kilpelä och Hanna Kurtén är två av de dryga 15 redaktörer som arbetar med det minst sagt omfattande materialet. Kurtén jobbar med "Läsning för barn" och Kilpelä håller på med brevväxlingen mellan Zachris och hans mor Sophia Topelius. Den utgåvan blir enbart digital och kommer att presenteras på ett seminarium i Nykarleby i augusti nästa år.
Läs mer här.

topeljus

AAKovjok

Bred upplevelse på smalt spår

På lördagen anlände Topelius till Kovjoki station. Där mottogs han av en skara människor och sjungande och flaggviftande barn. Tal hölls och Topelius (gestaltad av Boris Bränn) gladde de församlade med att recitera sagodikten om Peppeli. Topelius var en stor vän av järnvägen och reste mycket i hel Europa. Att efter 1885 kunna åka mellan Helsingfors och Kovjoki underlättade hemresandet betydligt. Vid Nykarleby Jernväg har man i Björken och Stjärnan-projektet tagit fasta på det faktum att man här på den smalspåriga järnvägen får uppleva historien med alla sina sinnen. Det skakar, luktar, ryker och smakar. I framtiden hoppas de aktiva utveckla området ytterligare med att flytta hembygdsmuseet till området. De som kommer stannar allt längre och vill ha olika saker att göra. Som det sammanfattas på skylten: ”Spåret är smalt, men upplevelsen alltid bred”. Gunilla Sanvik, Tanja Björklund, Harry Holmqvist och Robert Granbäck är järnvägsentusiaster i Kovjoki (bilden). 

svartagrasmattan

Resa i Topelius spår

Bo Kronqvist (mitten) kan sina Topeliushistorier och berättar gärna. Han guidade den första gruppen i Topelius spår. Här samlas resenärerna framför den pampiga herrgården i Svartå. Läs mer här.

VECKANS TOPPE

Varje vecka publiceras här en text av Zacharias Topelius. Härom veckan var jag ute på promenad längs Bådasvängen och kom fram till en liten skylt där det stod "Beckbruket". Givetvis måste jag googla på det för att få veta mer och snubblade snabbt på en historia av Topelius som han publicerat i Helsingfors Tidningar och som enligt sägnen utspelade sig där. Någon sanning kanske ligger bakom men mycket är förbättrat som i alla skrönor.

Beckbrännaren som alltid kom överst

"...Men det som är beck, det skall vara beck, och det som är liljekonvalje, det skall vara liljekonvalje. Jag har historien av min farfar, som var 96 år när han gick ur tiden. Han hade i sin ungdom hört den av Petter Smeds, och Petter Smeds var en gröngöling på 16 år, när han langade ved till det första beckbruket. Du kan lita på att historien är sann..."

Läs hela historien här

Var finns din plats?

Inom projektet Björken och Stjärnan ska vi spåra upp speciella platser i Nykarleby. Vi ordnar workshoppar bland föreningar, grupper, byaråd, förändringsledare runtom i kommunen. Deltagare i workshopparna väljer själva vilka platser de vill synliggöra. Då formulerar vi vad som gör platsen speciell, hur vi kan koppla den till Topelius värderingar och verk så att det blir något att föra vidare de kommande 200 åren. Läs mer här.