Resa i Topelius spår

svartagrasmattan

Bo Kronqvist (mitten) kan sina Topeliushistorier och berättar gärna. Han guidade den första gruppen i Topelius spår. Här samlas resenärerna framför den pampiga herrgården i Svartå. Läs mer här.

Joinas

Johannes Lindvall, aktiv i bl a Nurk visionerar om utveckling av området vid gamla roskgräven.

Var finns din plats?

Inom projektet Björken och Stjärnan ska vi spåra upp speciella platser i Nykarleby. Vi ordnar workshoppar bland föreningar, grupper, byaråd, förändringsledare runtom i kommunen. Deltagare i workshopparna väljer själva vilka platser de vill synliggöra. Då formulerar vi vad som gör platsen speciell, hur vi kan koppla den till Topelius värderingar och verk så att det blir något att föra vidare de kommande 200 åren. Läs mer här.

TOPELIUS NU VÄRLDSARV

Zacharias Topelius skrifter ingår nu i världens kulturarv. Världsminnesprogrammet (Memory of the World) som samordnas av Unesco arbetar även med att säkra världens skriftliga kulturarv och där ingår numera Topelius arkiv. Arkivet handhas av Nationalbiblioteket och Svenska litteratursällskapet.

Veckans Toppe

Varje vecka publiceras en text av Zacharias Topelius. Nu när vi i försommartider beundrar de ljusa och vackra skyarna på kvällar och nätter beskrev Topelius det så här:

Ängelen och skyn

Kvällsolen sjönk i havet, och skyarna flöto sakta
bort över bergen. En ung ängel gick bland molnen
och lekte med aftonens rosor. Skön och vit var den
ljusa gestalten i skyn; blå himlar logo i dess ögon,
strålar fladdrade som lockar kring dess panna, och i
lockarna glimmade stjärnor likt daggdroppar, fallna på mörkgröna löv i sommarkvällen. Överallt där den sköna ängeln gick, där flöt i dess spår en bred fåra av ljus, och skyarna rodnade rundtomkring av kärlek.

Men på långt avstånd svävade en ensam sky; dess
kärlek visste ingen av, på den föll ingen blick. Och
natten kom. Då kände sig skyn så ensam, vemod
böljade i dess bleka dimmor, och den smalt uti tårar.
Dessa tårar föllo allt ned, och det var vår på jorden.
Var helst då tårarna föllo, där upprann knopp vid
knopp, blomma vid blomma, rosor, konvaljer, violer och förgätmigejer i lunderna.

Den sköna ängeln gick i lunden och andades säll
och tacksam konvaljernas doft, men violerna fingo en
plats vid dess änglahjärta; där vissna de aldrig. Ängelen sade till konvaljerna: Vadan är du, ljuva doft, från vilken salig källa rann du opp?

Konvaljerna sade: Vår källa är en tår, den grät
en ensam sky i går...

Då kysste ängelen dessa blomstertårar och såg mot
himmelen, men av skyn fanns intet spår. Och ängelen grät... över all förgäten kärlek, vars ensliga tårar obemärkt falla för den älskades glädje...

1841, ur Ljungblommor

FullSizeRender

Topelius inspirerade uf-företagare

Efter succén med Nykarlebylakrits i julas har uf-företagarna och niondeklassarna Joel och Jakob Holm satsat på Topelius i vårens företagskurs. Att det just blev laktris var mer en slump, de fick reda på att man kunde specialbeställa med egen design från tillverkaren i Kouvola. När de nu går ut högstadiet är de tvungna att lägga ner sitt företag, men de är öppna för att fortsätta i gymnasiet. Om det blir laktris igen vet de inte, men med tanke på Topeliusjubiléet blir det något med Topelius i alla fall, säger de. Volymen på Zachris Lakrits är inte lika stor som den med Nykarlebystjärnan, skolarbetet är krävande under våren och partiet har i princip gått åt. Laktrisen finns till försäljning på M-market.