31.10.2017

"BOKEN OM VÅRT LAND" i nyutgåva

Under bokmässan i Helsingfors presenterades Topelius skolböcker "Naturens bok" och "Boken om vårt land" i nya historisk-kristiska utgåvor. Det är den senaste utgåvan i Svenska litteratursällskapets mastodontprojekt Zacharias Topelius skrifter. Det är den första historisk-kritiska utgåvan av Topelius undervisningslitteratur som lästes i Finlands skolor i närmare 100 år och som starkt bidragit till finländarnas bild av sig som folk och uppfattningen av landet Finland. Till Topelius texter finns gedigna inledningar och kommentarer. Originalutgåvornas illustrationer finns också med.
   Redaktörer för "Naturens bok" och "Boken om vårt land" är fil mag Magnus Nylund, professor em Håkan Andersson, fil dr Henrik Knif och fil dr Pia Forssell.
   Utöver det ges också Topelius universitetsföreläsningar i geografi och historia ut. Böckerna saluförs av Svenska litteratursällskapet men finns också gratis tillgängliga digitalt på topelius.fi.

IMG 7898


Gå till "Aktuellt"