22.01.2018

DIGITALT läromedel om Topelius

Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid. Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).
Läromedlet erbjuder två lärstigar – historia och modersmål – och utgår från texter av Topelius skrivna åren 1844–1875. Urvalet tar fasta på bredden i Topelius författarskap både vad gäller genre och tematik och sträcker sig från lyrik via saga och novell till lärobokstext. Via texterna studerar eleverna olika teman, till exempel hungersnöd, nationella minoriteter, argumentation och bildspråk. Läraren kan fritt välja vilken eller vilka texter man vill arbeta med inom lärstigen, och ur vilken synvinkel. Till varje text hör digitala interaktiva uppgifter och ämnesspecifikt pedagogiskt material.
   – Topelius texter erbjuder otaliga inkörsportar till vår historia. Men Topelius är också dagsaktuell: de tankar och idéer han förmedlar i texterna kan enkelt relateras till frågeställningar som är aktuella också idag, säger Pia Asp, redaktör inom SLS textkritiska utgåva Zacharias Topelius Skrifter.
Eleverna får samtidigt en bild av författaren, hans arbete och roll som folkbildare och samhällspåverkare. Bland texterna finns också ett personligt brev och de studerande får den vägen även lära känna privatpersonen Zacharias Topelius.
   – Zacharias Topelius är en omistlig del av vårt kulturarv. Hans litterära verksamhet var banbrytande inom flera genrer och som journalist, författare och universitetsman var han också en av landets främsta opinionsbildare. Topelius är skribenten som gärna tog ställning. Och han nådde ut till en bred publik tack vare de många genrer han behärskade och de roller han åtog sig, säger Asp.
   Läromedlet publiceras i samband med Educa 2018 och blir fritt tillgängligt på webbplatsen gratis.laromedel.fi. På mässan kan besökarna bekanta sig med läromedlet och har också möjlighet att träffa en av författarna, Johanna Bonäs, som finns i S&S monter.


Gå till "Aktuellt"