22.03.2018

SKOLTÄVLING om Topelius 200 år

Eläköön Zachris – Må han leva i 200 år till! Topeliussällskapet har utlyst en tävling i skolorna i samarbete med Svenska Modersmålslärarnas Förening och Äidinkielenopettajain liitto. Bidragen kan vara text, inspelning, multimedia eller videoinspelning och tävlingen pågår till den 30 september.

Läs mer om tävlingen här.


Gå till "Aktuellt"