Sivistyskanslia

Till våra verksamhetsområden hör utbildning, barndagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetarinstitut, studiecenter, kultur, museer, idrott, fritid, bibliotek, ungdom och nykterhet. Vid bildningskansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m. Inom bildningsväsendet arbetar ca. 200 personer.

Bildningsnämndens protokoll

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!
Kontaktuppgifter.

Besöksadress:

Bildningskansliet
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
Tel. +358 6 7856 111 (växel)