Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kunnassa tarjoaa seuraavanlaista hoitoa:

  • Lasten kotihoidontuki (kansaneläkelaitoksen kautta). Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaille haetaan KELA:sta. Kotihoidontukea saa kunnes lapsi täyttää kolme vuotta edellyttäen ettei lapsi ole kunnallisessa päivähoidossa.
  • Osittainen hoitovapaa (kansaneläkelaitoksen kautta). Vanhemmilla on mahdollisuus lyhentää työaikaa palkattomasti eli pitää ns. osittaista hoitovapaata siihen saakka, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Tuki haetaan KELA:sta.
  • Perhepäivähoito. Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omassa kodissaan. Jos perheessä on kolme alle kouluikäistä lasta tai vammainen lapsi perhepäivähoidon voi järjestää lasten kodissa.
  • Päiväkoteja
  • Iltapäiväkoti esikoulu- ja koululaisille

 

Erityislastentarhanopettajat
Erityislastentarhanopettajat ovat tavoitettavissa Sivistyskanslian vanhoissa tiloissa koulualueella, Seminaarikatu 17,
66900 Uusikaarlepyy.
Puh. 06-785 6311

Varhaiskasvatuspaikat ovat haettavissa. Katso lomakkeiden alta.

HUOM! HUOM! HUOM!
Varhaiskasvatuksen uudet asiaksmaksut 1.3.2017. Lisätietoja löytyy Varhaiskasvatuksen maksjen alta.