400

Nykarleby 400 år 1620-2020

Jubileumsårets tema är ”Vi tillsammans – vårt Nykarleby.”
Här hittar du evenemang och övriga aktiviteter under år 2020 som anknyter till jubileumsåret. Arrangerar du eller din förening ett 400-evenemang/aktivitet? Meddela till kultur@nykarleby.fi så sätter vi in det här samt i stadens normala webkalender.

En jubileumslogo finns för användning under jubileumsåret. I logon sammanförs det historiska med det moderna; ett typsnitt med inspiration från de århundraden som gått och ett mer futuristiskt typsnitt. Färgerna i 400 kommer från Nykarleby stads vapen, men med en toning mellan färgerna som ger ett mer modernt utseende.

Nykarleby 400 logo cut m5

 

Jubileumsfest 6.9.2020 INSTÄLLD

Vi tillsammans – vårt Nykarleby
Ljusparken och Topeliusparken. Kl. 13-17.
En folkfest för alla åldrar med tvärkonstnärligt innehåll; musik, konst, sång, dans. Servering. Vill du medverka? Kontakta kultur@nykarleby.fi

Tidskapsel

Under tiden 14-30.8, kan man till Kuddnäs museum (och efter det till Nykarleby stadsbibliotek fram till 5.9)  inlämna bidrag till den tidskapsel som kommer att förslutas på jubileumsdagen 7.9.2020. Tidskapseln öppnas om 100 år, dvs 7.9.2120. Föremålen kan t.ex. vara brev, teckningar, mindre föremål, hantverk, foton m.m.

Evenemang

27.5.2019 Öppet idéforum om jubileumsåret för invånare, företag, föreningar i Nykarleby stadshus.

13.1.2020 Tjugondagsfest med 400 tema på Juthbacka restaurang.
Sång, dikt, tal av Kjell Herberts m.m.
Arr: Nykarlebynejdens Hälsa och Trafik r.f.

14.1.2020 Topeliusfest i Kulturhuset Scala
Sång av Nykarleby damkör, utdelning av Nykarleby stads kulturpris, festtal av Nils Erik Villstrand: ”En ny stad i Norlanden 1620 – vision och verklighet.”
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid

31.1.2020 Föreläsning av Nils Erik Villstrand, Kulturhuset Scala
”Nykarleby 400 år – tillbakablick till 1600- och 1700-talet”
Arr: Nykarleby Arbis

14.2.2020 ”Tillsammans i Nykarleby - en vändagskonsert” i Stjärnhallen
Sång och musik av OBO Big Band, Mathias Nylund, Selma nordström, Ellinor Haglund, Olena Chynharova, The Wingren Brothers, Nykarleby Damkör, Amir Musavi, Kpanlogo- Yede och MidLine. Dansuppvisning av NGF:s barngrupp. Arr: Nykarleby Flyktingvänner r.f. och LC Nykarleby Älvor

Flyttas till hösten! 18.4.2020 Föreläsning av Fredrik Liljeström, Juthbacka herrgård, kl. 14-15.30
”Händelser ur Nykarleby stads 400-åriga historia”. Liljeström är hemma från Nykarleby, numera bosatt i Stockholm och upprätthållare av websidan www.nykarlebyvyer.nu
Anmälan på: www.juthbacka.fi/anmalan
Arr: Juthbacka kulturcentrum

19.8.2020 Seminarie Fältskärns berättelser, Kulturhuset Scala,
Karleborgsgatan 1, kl. 18-20. Fritt inträde, ingen servering.
Föredrag:
Redaktör (Z.T. skrifter) Sebastian Köhler – Fältskärns berättelser
Huvudredaktör (Z.T. skrifter) Carola Herberts – Topelius dramatik.
Avgiftsfritt.
Anmälan via Arbis, senast 13.8.2020 https://www.arbis.fi/kurser/visa/3357
Arr. Nykarleby Kultur&Fritid, Nykarleby Arbis och Svenska litteratursällskapet

Sommarteater på Kuddnäs museiområde: Fältskärns berättelser
Flyttas till sommaren 2021! Premiär: 26.6.2020. Manus: Joakim Groth. Regissör: Johan Aspelin. Producent: Anci Holm. Arr: Kuddnäs Vänner r.f.

6.9.2020 Festgudstjänst i Sankta Birgitta kyrka kl. 10
Biskop Bo-Göran Åstrand medverkar.

6.9.2020 Jubileumsfesten INSTÄLLD

Småstadsberättelser

PICT0137Visning av TV serien Småstadsberättelser i Asta salen, Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10.
Varje del visas tre gånger per vecka. Ingen förhandsanmälan, ingen avgift.
Del 1, Skuggan, visas måndag 2.3 kl. 18, tisdag 3.3 kl. 14 och lördag 7.3 kl. 12
Del 2, Miraklet, visas måndag 9.3 kl. 18, tisdag 10.3 kl. 14 och lördag 14.3 kl. 12
Del 3, Läraren, visas måndag 16.3 kl. 18, tisdag 17.3 kl. 14 och lördag 21.3 kl. 12
Del 4, Bortgång, visas måndag 23.3 kl. 18, tisdag 24.3 kl. 14 och lördag 28.3 kl. 12
Serien Småstadsberättelser från 1994 producerades av Jörn Donner Productions Oy i regi av Anders Engström. Manusförfattare Gerald Wilson. Producenter Stiina Laakso och Jörn Donner. Serien filmades i Nykarleby.
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid

Tips

nykarlebybuketten4 Vill du låna en Nykarleby 400 roll-up till ditt evenemang? Kontakta kultur@nykarleby.fi 

 Floristgaraget Nykarleby säljer under året Nykarlebybuketter. Info och kontaktuppgifter: www.floristgaraget.fi 

Håll utkik efter Nykarleby-vanten som Marthorna i Nykarleby har skapat. Den säljs både som färdig produkt och som ett gör-det-själv-kit.

På Kuddnäs säljs 400-års jubileums toffeegodisar. Priset är 1,50e/ask och säljs enbart på Kuddnäs.

En kort historik

Nycarleby2Delar av Pedersöre och Vörå socknar sammanslogs år 1607 till en ny församling och bildade Nykarleby socken. Leppo by vid Lappoås mynning upphöjdes i sin status till en stad 7.9.1620 av kung Gustav II Adolf och då grundades NyCarleby. Detta betydde att staden fick rätt att segla med varor direkt till Stockholm och Åbo. Den nygrundade staden var liten till sin yta, 600m lång och 252m bred.

Stadens första 100 år präglades av krig och missväxttider.  De omfattande svältåren 1696-97 ledde till att en tredje del av Finlands befolkning dog. Slaget i Storkyro i Napo by 19.2.1714, som ryssarna vann, medförde att tiden för Stora ofreden med härjande ryska armén började på allvar i våra trakter. Framtill freden i Nystad år 1721 hade tusentals barn och vuxna förts som fångar till Ryssland och ryska hären hade plundrat och bränt otaliga gårdar i Österbotten. En stor del av befolkningen gömde sig i skogarna eller ute i skärgården eller åkte över vattnet till Sverige. Nykarleby stad klarade sig från att bli bränd tackvare att borgarna i staden betalade en brandskatt om 10000 riksdaler silvermynt åt ryssarna. Dock brändes alla stadens handelsfartyg.

Krigen som Svenska riket stred betydde också att det behövdes manskap från alla rikets delar och soldaterna uttogs för det mesta genom utskrivningar från särskilda rotar. Soldaterna skulle då alltid tjäna i armén i 20 år eller tills de fyllt 50 år och detta medförde att den som blev skickad som soldat sällan återvände hem.

Allting var dock inte bara elände. Redan 1624 grundades det i staden en barnaskola-pedagogi som fungerade till 1842. De viktigaste ämnen i pedagogin var läsning, skrivning, räkning och religion. Per Brahe ville också grunda en trivalskola ”mitt i landet” och då valdes Nykarleby som platsen. Trivialskola i Nykarleby var verksam från 1640 till 1683 då den flyttades till Vasa. Den vackra Sankta Birgitta kyrkan i Nykarleby byggdes år 1708. Kyrkan blev inte helt färdig förrän år 1730 då tornet var klart, den förgyllda kyrktuppen på sin plats och kyrkklockorna tillbaka i klocktornet. Under den stora ofreden hade kyrkklockorna tagits ner och gömts i Klockholmen i Socklot för att inte bli bortrövade av de ryska trupperna.

Som man redan kan ana sig till från stadens vapen så hade tjärbränningen en betydande ställning i Nykarleby och dess omnejd. Då sjöfarten under 1600-talet blev allt livligare behövdes det mer och mer tjära ute i världen. Under åren 1643-1700 seglade 153 skepp med tjära från Nykarleby till Stockholm. Andra halvan av 1700-talet var en fredlig tid i Nykarleby och då växte även befolkningsmängden en hel del. Från år 1793 fick staden full stapelrätt vilket betydde att man fick bedriva utrikeshandel.

1800-talet blev en omvälvningars århundrade. Den ryska hären återkom till Österbotten och finska kriget eller 1808-1809-års kriget, svepte över Nykarleby i omgångar. Den 24.6.1808 förstördes bron vid Sankta Birgitta kyrkan av de ryska trupperna och 13.9.1808 utkämpades slaget vid Juthas. Som avslutning på kriget blev Finland ett autonomt storfurstendöme i det ryska riket. I september 1819 besökte landets nya stadsöverhuvud, kejsaren Alexander I Nykarleby och sov en natt hos rådman Turdin vid torget.

Kvällen den 12.1.1858 blev ödersdiger för träshusstaden. En brand började i en stallbyggnad vid älvsstrand. På grund av den kraftiga vinden spred sig elden fort från kvarter till kvarter, t.o.m. till rior i närheten av Kuddnäs. Elden ansågs vara anlagd , men ingen dömdes för branden. Branden medförde att en stor del av stadens hus förstördes. Staden byggdes dock upp enligt en modern stadsplan uppgjord av arkitekt Carl Albert Edelfelt och godkänt av kejsaren Alexander II i september 1858. Den nya stadsplanen hade en strikt rutplan samt breda boulevarder och gator samt många promenader.

Under 1800-talet stärkte Nykarleby sin status som bildningsstad med att Svedbergs skola, den första folkskolan i Svenskfinland, grundades i Munsala år 1862 samt att Nykarleby seminarium påbörjade sin verksamhet år 1873. Nykarleby seminarium fungerade som utbildning för blivande manliga lärare till år 1970 då verksamheten flyttades till pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa.

 Fortsättning följer..