06.11.2020

Lehdistötiedote, ylimääräinen lautakunnan kokous 5.11.2020

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt 5.11. kieltää 6.-30.11.2020 välisenä aikana Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. On mahdollista järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia.

Aluehallintoviraston päätöksen johdosta Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta pitää ylimääräisen kokouksen 5.11. klo 19. Käsiteltävänä asiana on ehdotus siitä, että yhteistoimintakuntien nykyisen covid-19 -tilanteen vuoksi 6.-13.11.2020 välisenä aikana pitäydytään aluehallintoviraston aikaisemmin määräämässä rajoituksessa, jonka mukaan sosiaali- ja terveysviraston kuntien alueella pidettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä tai, edellyttäen että turvallisuus voidaan varmistaa, enintään 50 henkilöä.

Pia-Maria Sjöström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle