12.02.2019

Sosiaaliasiamies

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamieheen voivat ottaa yhteyttä myös
sosiaalihuollon asiakkaan omaiset ja muut läheiset sekä yhteistyötahot. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Lisätietoja


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle