14.05.2020

Uudenkaarlepyyn kaupunki ja koronavirus/Covid-19, päätös 14.5.2020 alkaen toistaiseksi

 

Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja suunnitelmasta rajoitusten purkamiseksi ja jatkamiseksi. Päätöksen johdosta Uudenkaarlepyyn kaupunki on ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin:

Kokoontumiset ja tilaisuudet

Suuria yli 500 henkilön tilaisuuksia ei järjestetä, ainakaan 31.7.2020 asti. 

Kokoontumiset on rajoitettu enintään 10 henkilöön 31.5. asti sekä enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Kaupunki suosittelee, että yksityisissä tilaisuuksissa noudatetaan hallituksen suositusta välttää yli 50 henkilön kokoontumista sellaisissa yksityisissä tilaisuuksissa, jotka eivät ole yleisötilaisuuksia. Kokoontumisrajoituksia arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. 

Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin. Muutoinkin voidaan erityisjärjestelyin järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden suojelemiseksi kaupunki noudattaa aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä ja voimassa olevia terveys- ja muiden viranomaisten ohjeita. Kaikissa tilanteissa tulee korostaa ohjeistuksien noudattamista ja riskiryhmien erityistä huomioimista.

Julkisten tilojen, sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen käyttö

Julkiset tilat (museot, kulttuuritilat, kirjastot, harrastustilat ja -paikat, urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset) avataan 1.6.2020 alkaen hallitusti ja asteittain. Kaupunki noudattaa aluehallintoviraston julkisia tiloja koskevia ohjeita tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tarvittavista hygienia- ja muista vaatimuksista sekä asiakasmäärien rajoituksista tiloissa.

Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. 

Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5.2020 alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden toiminta jatkuu normaalina 26.6.2020 asti, poikkeuksena Tummeliten-päiväkoti, joka tekee yhteistyötä Skogsstjärnan-päiväkodin kanssa 1.6.2020 alkaen. Varhaiskasvatusta järjestetään 29.6.–31.7.2020 ainoastaan keskustan Skogsstjärnan-päiväkodissa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta palaa normaaliin toimintaan 14.5.2020–29.5.2020 väliseksi ajaksi. Toimintaa järjestetään kesäkuukausina aiemmin sovittujen sääntöjen mukaan.

Lisätietoja huoltajille on Wilmassa.

Esikouluopetuksen ja perusopetuksen osalta kaupunki palaa lähiopetukseen. Riskiryhmään kuuluvien oppilaiden kohdalla ratkaistaan yksilöllisesti, miten heidän asemansa voidaan turvata.

Valtioneuvosto suosittelee, että muun muassa lukiokoulutuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Topeliusgymnasietissa järjestetään siksi etäopetusta lukukauden loppuun. Kaupungin linjaukseen on useita perusteluita. Etäopetus on toiminut hyvin. Jakso on pian ohi, ja se päättyy 6 koepäivään, jotka voidaan hyvin suorittaa etänä. Lukiokiinteistön tiloja käyttää 14.5. alkaen koko 7. vuosiluokka.

Lisätietoja huoltajille on Wilmassa.  

Muuta tietoa yleisölle

Kehotamme asiakkaita, joilla on asiaa kaupungintalolle, soittamaan tai ottamaan yhteyttä virkamiehiin suoraan sähköpostitse. 

Arbiksen etäkurssit jatkuvat, mutta lähiopetusta käynnistetään myös asteittain pienimuotoisen kurssitoiminnan muodossa 14.5.2020 alkaen kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohjeita noudattaen.

Tuki yrittäjille koronavirusepidemian vuoksi

Kaupunki tekee yhteistyötä kehittämisyhtiö Concordian kanssa yksinyrittäjätuen osalta. Tukimuodoista tiedotetaan kaupungin ja Concordian kotisivuilla.

Henkilöstö

Kaupunki säilyttää etätyömahdollisuuden valtioneuvoston aiemman suosituksen mukaisesti.

Opetushenkilöstön työ järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksen muodossa.

Riskiryhmään kuuluville henkilöille voidaan antaa tilapäisesti muita työtehtäviä työterveyshuollon lääkärintodistuksen nojalla.

Valtioneuvosto ei suosittele toistaiseksi vapaa-ajan matkustamista ulkomaille, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta ja Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen. Ulkomaanmatkalta palaavan kaupungin henkilöstön on sovittava esimiehensä kanssa 14 päivän poissaolosta heti kotiinpaluun jälkeen ja työhön paluun ajankohdasta. Kaupungin työntekijöiden, jotka lähtevät yksityiselle ulkomaanmatkalle (13.3. alkaen), on oltava pois töistä 14 päivää ilman palkkaa heti kotiinpaluun jälkeen. Muita kuin välttämättömiä työmatkoja on siksi syytä välttää ja siirtää lomamatkat myöhempään ajankohtaan.

Esimiehet antavat myöhemmin viikolla lisätietoja henkilöstölle, jota poikkeusoloista johtuvat uudelleenjärjestelyt koskevat.

Lisätietoja saat esimieheltä ja intranetistä.

JATKO

Odotamme lisätietoja kansallisilta viranomaisilta.

Päivitämme tietoa toimenpiteistä säännöllisesti kotisivuille, sosiaaliseen mediaan, intranetiin, Wilmaan ja sähköpostitse.


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle