Planlaggning

Aktuellt , February 2019


  • Nykarleby stads företagarkväll
    (18.02.2019)      Anmäl dig här Läs mera
  • Sportlovsprogram 2019
    (14.02.2019) Sportlovsprogram åk 0-6 Läs mera
  • Socialombudsman
    (12.02.2019) Du kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller tillämpning av socialservice inom den offentliga och privata socialvården. Anhöriga och övriga närstående till klienter samt samarbetsparter kan också ta kontakt med socialombudsmannen. Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.Mera information Läs mera