Ett beslut om användningen av olika utrymmen träder i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt den 7 januari

4.1.2022

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Beslutet är i kraft inom kommunerna i Södra Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 7.1 - 31.1.2022.

Det beslut baserat på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som regionförvaltningsverket idag har fattat innebär att aktörer som ansvarar för olika utrymmen är tvungna att anpassa sin verksamhet så att smittrisken till följd av närkontakter kan förhindras. Aktören kan välja lämpliga tillvägagångssätt för att uppfylla skyldigheterna enligt beslutet.

Det nya beslutet inverkar inte på de gällande begränsningarna av sammankomster. För närvarande är offentliga tillställningar inom Vasa sjukvårdsdistrikt med över 10 personer förbjudna.

Beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller en mängd olika utrymmen för kunder och allmänhet (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar). Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förhindra risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Några krav på specifika meteravstånd finns dock inte i beslutet.

Beslutet tillämpas inte på läroanstalters verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Beslutet om användningen av utrymmen gäller också exempelvis barns och ungas hobbyverksamhet. Beslutet förhindrar inte hobbyutövning, utan verksamheten kan fortfarande ordnas genom ökade hälsosäkerhetsåtgärder. Ett sätt att förhindra smitta som aktörerna kan överväga är att exempelvis begränsa föräldrarnas vistelse i barnens hobbyutrymmen. 

 

Läs hela beslutet här: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69928906Gå till "Aktuellt"