Lär känna årets Topeliussaga

21.6.2023

Lär känna årets Topeliussaga Lilla Genius

Grupper är välkomna att kontakta våra bibliotek och boka in sig för sagostunder, tel. 067856104

   

 

Varje år i augusti firas Nykarlebyveckan i vår stad. En festvecka med ett brett utbud av kulturaktiviteter. Varje år bearbetar bibliotekspersonalen en Topeliussaga som lyfts fram under devisen "Lär känna årets Topelius´ saga".

Bibliotekets bearbetade Topeliussagor.

Trevliga läsestunder önskar vi er!



Gå till "Aktuellt"