Regionförvaltningsverkets beslut 14.1.2021: Tillställningar med högst 10 personer

Regionförvaltningsverkets beslut 14.1.2021: Tillställningar med högst 10 personer

15.1.2021

Områdena ger varje vecka under ledning av sjukvårdsdistrikten sin egen
helhetsbedömning av det epidemiologiska läget. För tillfället anger
Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens och Vasa
sjukvårdsdistrikt att de alltjämt är i epidemins accelerationsfas.

Enligt THL har man i Finland diagnostiserat totalt 61 smittor orsakade av
muterat virus fram till den 13 januari 2021. Även om letaliteten inte verkar
ha ökat så kan en ny virusmutation orsaka en epidemi som sprids klart
snabbare än tidigare och allvarligt riskerar hälso- och sjukvårdssystemets
kapacitet till följd av ett ökat antal fall.

Covid-19-smittläget varierar alltjämt lokalt i Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finlands område men vad gäller incidensen ligger hela
området alltjämt under det nationella medelvärdet. Nya smittor
förekommer alltjämt i hela området inom olika åldersgrupper och
livsmiljöer. Nu för tillfället är läget på grund av det nationella läget och särskilt
nya virusmutationer som sprids lättare mycket osäkert och det är svårt att
förutspå hur läget utvecklas.

För närvarande är det ännu nödvändigt att förlänga de
gällande strikta sammankomstbegränsningarna i hela
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Detta för att
förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, för att skydda
riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården. Vi
förlänger begränsningarna cirka tre veckor framåt. Därefter är det skäl att
göra en ny bedömning av begränsningarna.

(Källa: Regionförvaltningsverkets beslut 14.1.2021)Gå till "Aktuellt"