20.03.2020

APTJ-projektets kundorganisation rekryterar

Kom med och påverka över 700 000 finländares vardag! Fyra sjukvårdsdistrikt och en samkommun (Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siunsote) samt Vasa sjukvårdsdistrikt (VSHP) upphandlar tillsammans ett nytt, omfattande klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården. APTJ upphandlingen skapar förutsättningar för att tillgodose en omfattande digitalisering inom social- och hälsovårdstjänsterna. Vi bygger nu i vår upp en enhet för vår kundorganisation och vi söker efter Dig och dina kollegor för att komma och arbeta hos oss!

Mera information

IMAGE 1


Gå till "Aktuellt"