Begäran om utlåtatande gällande utkastet till klimatstrategi i Jakobstadsregionen

29.5.2021

Kommunerna i Jakobstadsregionen har våren 2019 tillsammans beslutat att uppgöra en ny
gemensam klimatstrategi för regionen. Nu önskar vi utlåtanden gällande utkastet till
Jakobstadsregionens klimatstrategi. Utkastet har färdigställts på basen av arbete utfört i
temagrupper kring energi, trafik, planläggning, byggande, avfallshantering, kosthåll, bildning,
fortbildning, biologisk mångfald, klimatanpassning, skogsbruk, jordbruk, offentlig
upphandling, näringslivets roll, och cirkulär ekonomi. Målsättningen är att strategin ska
godkännas i kommunernas fullmäktige hösten 2021.

Vi önskar att man i utlåtandet utgår från dessa två frågor:
1. Vilka åsikter har ni om ambitionsnivån?
2. Har ni förslag på andra åtgärder?


Ni har möjlighet att ge allmänna synpunkter och/eller temaspecifika synpunkter.

Organisationer och kommuninvånare kan lämna in åsikter via en enkät under tiden
1.6-24.6.2021. Vi ber om Era synpunkter senast 24.6.2021. Enkäten, en videopresentation och
utkastet till klimatstrategin hittas på kommunernas hemsida och via denna länk:
https://forms.gle/45mgfFjyA8Bxzyk67.

 

Utkastet hittar ni här

 

Tilläggsuppgifter fås av Malin Lindholm, projektkoordinator, per mejl
malin.lindholm@jakobstad.fi eller per telefon 044 785 1105.


Styrgruppen för uppdatering av klimatstrategin i JakobstadsregionenGå till "Aktuellt"