Beslut om obligatorisk hälsokontroll - gäller resenärer från riskländer med vissa undantag

21.6.2021

För att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma
sjukdomen covid-19 förordnar regionförvaltningsverket med stöd
av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar att Jyväskylä stad,
Kaskö stad, Karleby stad, Kristinestads stad, Kronoby kommun,
Jakobstads stad, Birkala kommun, Seinäjoki stad och Vasa stad
ska ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland
via gränsövergångarna i deras områden.

För att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma
sjukdomen covid-19 förordnar regionförvaltningsverket med stöd
av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar att alla personer som
anländer till Finland från ett riskland via de i 6 § i förordningen
om gränsövergångsställen (901/2006) nämnda flygplatserna
Jyväskylä, Karleby-Jakobstad, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala och
Vasa samt de i 8 § i förordningen nämnda hamnarna i Kaskö,
Karleby, Kristinestad, Jakobstad och Vasa omedelbart efter
inresan ska genomgå en hälsokontroll som ordnas av den
kommun eller stad som ansvarar för gränsövergångsstället.

I det här beslutet avses med personer som kommer från
riskländer sådana personer som inom 14 dygn före inresan har
vistats i ett land där incidensen av covid-19 överstiger 25 / 100
000 personer / 14 dygn.

Förordnandet gäller inte barn som är födda år 2005 eller senare
och inte heller transport- och logistikpersonal i deras
arbetsuppgifter.

Förordnandet är i kraft under tiden 15.6–30.6.2021.
Det här beslutet ersätter det tidigare 26.5.2021 meddelade
beslutet (LSSAVI/7731/2021) under tiden 15.6–30.6.2021.

Regionförvaltningsverkets beslut i sin helhet hittar du via den här länken.Gå till "Aktuellt"