20.04.2020

Ensamföretagarstöd - ansökningsprocessen är nu öppnad

Ensamföretagarstödet är ett fast belopp på 2000 euro som ska kunna användas till de kostnader som uppkommer för att driva företaget ex. kostnaden för lokaler och utrustning som förvärvats för affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader.

Stödet kan betalas för kostnader som uppstått under tiden 16.3.2020-31.8.2020. Stödet är för viss tid och ansökan inlämnas senast 30.9.2020.

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar för emottagande och behandling av ansökningar från de ensamföretag som verkar i Concordias ägarkommuner (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre). Concordia gör beslutsförslag till kommunerna och kommunernas utsedda tjänsteinnehavare gör de slutliga stödbesluten. Företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen.

Information om vem som kan söka och villkoren för stödet hittar du här.


Gå till "Aktuellt"