Information om riksdagsvalet 2023

27.2.2023

 

Söndagen 2.4.2023 ordnas riksdagsval i Finland. Kommunala centralvalnämnden i Nykarleby stad informerar här om röstningsställen och -tider.

 

 

RIKSDAGSVAL förrättas 2.4.2023 i Nykarleby stad enligt följande:

Röstningsområde                     Röstningsställe

I Centrum                                  Stadshuset, Topeliusesplanaden 7

II Kyrkoby                                   Zachariasskolan, Seminariegatan 28

III Kovjoki                                   Kovjoki skolbyggnad, Lukusvägen 42

IV Markby                                   Markbygården, Rudbackavägen 157

V Socklot                                    Socklot skola, Socklotvägen 108a

VI Ytterjeppo                              Ytterjeppo paviljong, Ytterjeppovägen 781

VII Hirvlax                                   Hirvlax skola, Monäsvägen 31a

VIII Munsala                               Munsalagården, Öjvägen 7

IX Pensala                                   Pensala skolbyggnad, Jussilavägen 1132a

X Jeppo                                       Jeppo skola, Jungarvägen 27b

Valförrättningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 20.00.

 


FÖRHANDSRÖSTNINGEN äger rum under tiden 22.3-28.3.2023.

Förhandsröstning i Nykarleby sker enligt nedanstående:

Stadshuset                                   ons - fre, må-ti                             kl. 10.00-18.00
Topeliusesplanaden 7                     lö - sö                                         kl. 10.00-14.00

Munsalagården                              fre 24.3                                       kl. 13.00-20.00
Öjvägen 7

Jeppo bibliotek                              to 23.3                                        kl. 13.00-20.00
Jungarvägen 35

Närmare anvisningar om förhandsröstningen ger valförrättarna på ovannämnda förhandsröstningsställen.

Förhandsröstning ordnas också på följande anstalter: Nykarleby vårdavdelning, Hagalund, Hagaborg, Attendo Haga, Florahemmet, Nykarleby sjukhem och Munsala Pensionärshem på de tider som valbestyrelsen fastställer.

 


HEMMARÖSTNING

Blanketter för hemmaröstning för svårt rörelse- och funktionsbegränsade och långtidssjuka fås från centralvalnämndens kansli, Topeliusesplanaden 7, tel. 7856 134. Anmälan om hemmaröstning skall göras skriftligt eller per telefon senast tisdag 21.3.2023 före kl. 16.00. En närståendevårdare (enl. lagen om stöd för närståendevård 937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om Nykarleby antecknats som hans eller hennes hemkommun.

 

Nykarleby 10.2.2023

Kommunala centralvalnämnden i NykarlebyGå till "Aktuellt"