23.03.2020

Information till befolkningen för att minska smittspridning av Corona virus

  • Om du har lindriga symptom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber ska du vila och stanna hemma.

    Du kan själv göra en bedömning om du misstänker Corona virus via https://www.omaolo.fi/

  •  Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symptom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd 
     försämras.

     Vid misstanke eller frågor kontaktar du inom Social- och hälsovårdsverkets område:
     Jakobstad, Pedersöre och Larsmo 06-7861333 dygnet runt
     Nykarleby 06-7862701 dygnet runt

  • Friska människor bör minska sina sociala kontakter och undvika att röra sig på allmänna platser som t.ex. köpcenter för att bromsa spridningen av epidemin.

  • Personer över 70 år uppmanas att isolera sig och inte vara i kontakt med andra.

  • Besöksförbud på alla avdelningar, vårdenhet och boendeenheter. Besök tillåts endast av särskilda skäl med personalens tillstånd.

  • Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.

  • Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom god handhygien och rätt hostteknik.


Ytterligare information på THL:s webbsida:
Aktuellt om Coronaviruset

screenshot.209


Gå till "Aktuellt"