Invånarenkät om främjande av gång, cykling och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen

10.6.2022

Välkommen att svara på en enkät gällande hållbar rörlighet i framtiden i Jakobstadsregionen!

Kommunerna i Jakobstadsregionen har tillsammans börjat arbeta på en plan för hållbar mobilitet. Innan vi börjar planera vill vi kartlägga invånarnas rörelsevanor, och i synnerhet åsikter om utvecklingsbehov och möjligheter för trafik och rörlighet.


Du kan svara fram till 25.7.2022


Det tar cirka 10-15 minuter att svara. Du kan hoppa över frågor om du inte vill eller inte vet hur du ska svara.


Svarande har möjligheten att delta i utlottning av diverse små priser.


Enkäten hittar du här: https://new.maptionnaire.com/q/67ceg6cne3c4Gå till "Aktuellt"