27.06.2019

Klimatstrategin uppdateras - invånarnas åsikter efterlyses

Torsdag 27.6 öppnas en regional enkät på kommunernas hemsidor där invånarna ombeds säga vad de prioriterar inför uppdateringen av den regionala klimatstrategin och vad de själva är beredda att göra för klimatets skull.

Enkäten kan besvaras fram till den 28 juli. Bland de som deltar lottar kommunerna ut fina priser.

I arbetsgruppen ingår miljötjänstemännen i Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby, stadsdirektör Mats Brandt samt representanter för utvecklingsbolaget Concordia och Österbottens avfallsnämnd.

Länk till enkäten

Mer information: Mathias Backman, miljövårdschef i Nykarleby, 044 7219021, mathias.backman@nykarleby.fi


Gå till "Aktuellt"