Meddelande till boende på Diskusgränd

9.4.2021

Reparation av dagvattensystemet på Diskusgränd kommer att utföras nästa vecka med start från måndag 12.4.2021. Åtgärderna förväntas pågå i 2 dagar. Under tiden kommer Diskusgränd att grävas av, vilket betyder att körning till tomterna inte blir möjlig. Trafiken kommer därför att hänvisas till gång- och cykelleden mellan Bollgränd och Stenbackagatan enligt bifogad karta. Gång- och cykelleden omändras därför tillfälligt till gårdsgata. Vi ber alla som rör sig i trafiken på området att iaktta stor försiktighet och komma ihåg reglerna för gårdsgator: trafiken sker på fotgängares villkor och hastighetsbegränsningen är 20 km/h.

Frågor kan riktas till kommunaltekniska chefen Kim Blomqvist, tel. 050 321 2844 eller trafikledernas förman Tomas Jansson, tel. 050 516 4864.

Karta med informationGå till "Aktuellt"