01.10.2020

Museiverkets bidrag för år 2021

Museiverket utdelar från de årliga anslagen mångsidigt bidrag till olika projekt med koppling till kulturarv. Varje bidragsform har sin egen målgrupp. Bidragen har olika ansökningstider och -villkor. Bidragens tyngdpunkter kan variera från år till år. Varje bidragsform har på denna webbsida egna undersidor med mer information.

Ansökningstiden för understöd 2021 börjar på hösten 2020.
Närmare ansökningstider hittas på understödssidan.

Mera information


Gå till "Aktuellt"