Nykarleby stad informerar om åtgärder för att förhindra spridningen av epidemin

3.3.2021

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med vad som förordas i statsrådets principbeslut av den 26 januari 2021 gjort en komplettering av handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. De föreslagna åtgärderna ska ge tilläggstid för att genomföra vaccinationerna.

Information om vad som enligt Social- och hälsovårdsministeriet gäller för de områden som bedömts vara i samhällsspridningsfasen eller i ett läge som kan jämställas med den finns i hybridstrategin (länk), särskilt del 3 och bilaga 4 som uppdaterats den 25 februari 2021. Social- och hälsovårdsministeriets styrning och rekommendationer har för Österbottens behandlats och preciserats av Coronasamordningsgruppen i Österbotten.

Nykarleby stad påminner därför om följande:

  • Rekommendation om omfattande distansarbete har förlängts till 31.3.2021 och riktas både till offentliga och privata arbetsgivare.
  • Maximal rekommendation att använda munskydd för alla i åldrarna 12 år och uppåt, i kraft till och med 31.3.2021.
  • Rekommendationer till befolkningen och verksamhetsutövarna att hobbyverksamhet i grupp avbryts för vuxna till och med 31.3.2021.
  • Vuxnas (i åldern 20 och uppåt) hobbyverksamhet som sker inomhus avbryts
    • Rekommendationen gäller även privata aktörer.

  • Påminnelse om anvisningarna för hälsosäkerhet (se till hygien, håll minst 2 meters säkerhetsavstånd, följ karantänanvisningar med mera).
  • Rekommendationer att befolkningen undviker privata tillställningar med fler än sex (6) personer till och med 31.3.2021.
  • Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland har i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 58 § 1 moment förbjudit alla publika evenemang och offentliga tillställningar inom- och utomhus. Det går ändå att ordna publika evenemang och offentliga tillställningar inomhus och på avgränsade områden utomhus, med högst 6 (sex) deltagande personer, förutsatt att säkerheten kan garanteras (länk till beslutet). Bestämmelsen är i kraft 2.3.–31.3.2021.


Gå till "Aktuellt"