Nykarleby stad och Nykarleby Kraftverk: Information om elmarknadsläget

20.12.2021

De förändringar som klimatarbetet för med sig berör allting, också gällande elkonsumtionen. Vägen mot det fossilfria samhället betyder att elen tillfälligt kommer att vara en bristvara försatt med högt pris. Detta gäller i synnerhet under den kommande julveckan.

Varje användare kan hjälpa till under de allra dyraste timmarna och knepen är många, t.ex:
*minska effekt på luftvärmepumpar
*inte ha motor- och kupévärmare igång
*sänka temperaturen i utrymmen man inte vistas i hela tiden
*inte bada bastu då elen är som dyrast.

Nykarleby stad och Nykarleby Kraftverk kommer under resten av året och våren komma med tips och även skrida till åtgärder för att stävja elkonsumtionen. Följ med stadens och kraftverkets sociala medier och hemsidor.

För den intresserade kan man läsa mer om direkta åtgärder gällande energi i det regionala klimatprogrammet på sidan 26: Jakobstadsregionens klimatstrategiGå till "Aktuellt"