25.10.2020

Pressinfo 25.10

 

En person som har konstaterat vara smittad med coronavirus, har befunnit sig på Zachariasskolan 19-21.10.2020. Personen var vid tillfället symptomfri, men bedöms ha varit smittsam. Närkontakter kontaktas och sätts i karantän, till stor del är det fråga om förlängd karantän för de som tidigare har misstänkts vara exponerade. Det är liten risk att övriga elever eller personal i 7-9 har blivit utsatta för smitta, men p.g.a. att personen befunnit sig i skolan flera dagar, har social- och hälsovårdsnämnden vid ett extra insatt möte 25.10, på rekommendation av smittskyddet, beslutit att Zachariasskolan 7-9 är stängt under perioden 26.10-1.11 och enligt bildningsdirektörens beslut övergår högstadiet till distansundervisning under den perioden.

Elever som har beslut om särskilt stöd, förlängd läroplikt eller som deltar i förberedande undervisning, har fortsatt rätt till närundervisning.

Stängningen gäller inte för åk F-6 .

Teresia Tötterman-Engström, bildningsdirektör
Social- och hälsovårdsnämnden vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

 


Gå till "Aktuellt"