06.11.2020

Pressinfo, extra nämndmöte 5.11.2020

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 5.11 beslutit att 6-30.11.2020 förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det är möjlighet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer under förutsättningen att man kan trygga säkerheten. Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar.

Med anledning av regionförvaltningsverkets beslut håller social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad ett extrainsatt möte 5.11 kl. 19. Ärendet som behandlas är förslag att, p.g.a. det rådande smittläget med avseende på covid-19 i samarbetskommunerna, hålla fast vid regionförvaltningsverkets tidigare begränsning om max 10, om man kan garantera säkerheten, max 50 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i samarbetskommunernas område under perioden 6-13.11.2020.

Pia-Maria Sjöström, t.f. social- och hälsovårdsdirektör

 


Gå till "Aktuellt"