Regionförvaltningsverket: Sammankomster inomhus med över 10 deltagare förbjuds i Vasa sjukvårdsdistr

31.12.2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 31 december 2021 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare i Mellersta Finlands och över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Beslutet är i kraft 3.1–31.1.2022.

Bägge sjukvårdsdistrikten är fortsättningsvis områden med samhällsspridning för coronaepidemin. Antalet smittor ökar och behovet av sjukhusvård som coronaviruset orsakar förväntas öka. Nya covidsmittor har konstaterats i de flesta kommunerna och kommunernas smittspårning är belastad. Områdenas arbetsgrupper för covid-19 har föreslagit att den regionala sammankomstbegränsningen skärps.

Läs det officiella beslutet här.

 

 Gå till "Aktuellt"