Sammankomster begränsas fortsättningsvis till tio personer

5.2.2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade
områden utomhus i kommunernas områden i Birkalands, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt och i Punkalaidun kommun
under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem.

Beslutet är i kraft under perioden 9.2–1.3.2021.Gå till "Aktuellt"