12.02.2019

Socialombudsman

Du kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller tillämpning av socialservice inom den offentliga och privata socialvården. Anhöriga och övriga närstående till klienter samt samarbetsparter kan också ta kontakt med socialombudsmannen. Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Mera information


Gå till "Aktuellt"