06.10.2020

Utdelning av avgiftsfria ansiktsmasker

Utgångspunkten är att alla själva ansvarar för användning och anskaffning av ansiktsmask. Regeringens linje är att kommunerna ska ordna med utdelning av avgiftsfria ansiktsmasker för mindre bemedlade personer. Jakobstads social- och hälsovårdsverk ansvarar för utdelningen av masker inom sitt verksamhetsområde. Att hämta masker skapar inte ett klientförhållande till social- och hälsovården och inkomstuppgifter dokumenteras inte.

Utdelningsställe för avgiftsfria masker i Nykarleby:
Nykarleby Välfärdscentral: vardagar kl. 8 - 14

Mera information


Gå till "Aktuellt"